17-18 Ocak 2013 günlerinde, Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Yerleşkesinde, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumunda
iki gün boyunca bir Hikmet Kıvılcımlı Sempozyumu yapılacaktır.

Sempozyum'da konusu Hikmet Kıvılcımlı olan 15 bildiri sunulacak ve tartışılacaktır.

(68'liler.org olarak Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.)
Demir Küçükaydın  Kıvılvımlı Sempozyomunu anlatıyor:
(Tam ekran İzleyiniz )
 
Dirok 83. Bölüm: Demir Küçükaydın ile

17 Ocak 2013 - Perşembe

Saat

Konuşmacı ve Konu

10.00 – 11.00

Açılış (Oktay Etiman)

11.00 – 12.15

· Ayhan Bilgen (Siyasetin Toplumsallaşmasında Dine Yaklaşım ve Kıvılcımlı Dersleri)

· Mehmet Akyol (Kıvılcımlı'nın Düşünceleri Doğrultusunda Sendikal Hareketin Yeniden Yapılandırılması)

12.15 – 13.00

Yemek Arası

13.00 – 14.15

· Birol Dinçel (Çağdaş Sosyoloji Tarihinde Kıvılcımlı'nın Yeri ve Sosyolojisi)

· Demir Küçükaydın (Kıvılcımlı'nın Marksizm'in Gelişimine ve Derinleşmesine Yaptığı Katkılar ve Bu Katkıların Eleştirel Değerlendirmesi)

14.15 – 14.30

Ara

14.30 – 15.45

· İsmail Beşikçi (Hikmet Kıvılcımlı, Kürtler, Kürdistan)

· Mustafa Şener (Kıvılcımlı, Kemalizm ve MDD)

15.45 – 16.00

Ara

16.00 – 16.40

· Sezai Sarıoğlu (Hikmet'inden Sual Olunmaz Kıvılcımlı'nın Mirası Olan Sorular ve Cevaplar)

18 Ocak 2013 - Cuma

10.30 – 11.45

· Latife Fegan (Kıvılcımlı'nın Yurtdışı Arşivi'nin Hikâyesi)

· Eser Sandıkçı (Kıvılcımlı'nın “Kadın Sosyal Sınıfımız” Çalışmasının Feminist Okuması)

11.45 – 12.15

Konuk Sunum (Ertuğrul Kürkçü)

12.15 – 13.15

Yemek Arası

13.15 – 14.30

· İhsan Eliaçık ( Kuran'ın Tefsirinde Kıvılcımlı'nın Katkıları)

· Ömer Allahverdi (Kıvılcımlı'nın Dine Yaklaşımı ve Antropolojik Perspektifin Önemi)

14.30 – 14.45

Ara

14.45 – 16.00

· Kurtuluş Kayalı (Karşılıklı İlişkileri Bağlamında Hikmet Kıvılcımlı ve Memleket Sosyal Bilimcileri Üzerine Bazı Düşünceler)

· Ufuk Özcan (Tarihsel Dayanakları Olan, Yerli ve Özgün Bir Sosyalizm Perspektifinin İnşası Sorunu ve Hikmet Kıvılcımlı'nın Temsil Ettiği Eşiğin Türk Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi Gerekliliği)

16.00 - 16.15

Ara

16.15 – 17.30

· Metin Kayaoğlu (Kıvılcımlı'ya Karşı Kıvılcımlı)

· Alişan Özdemir (Kıvılcımlı ve Diyalektik)

17.30 – 18.00

Kapanış (Vedat Türkali)